Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/07/2020 13:37, số lượt xem: 138

Mùa yêu diễm ảo biệt phương này
Gió phả tê hồn vũ điệu bay
Xoã mộng gieo tìm vương đắm chảy
Lồng hương trỗi gọi ước mơ bày
Ngời chan mắt ngạt ngào muôn dãy
Rực rỡ đôi lòng ấm toả tay
Đẫm dệt thương người loang loáng nhảy
Ngờ đâu cuối nẻo quạnh đêm ngày

Ngờ đâu cuối nẻo quạnh đêm ngày
Để mộng mơ rồi cũng trắng tay
Vịnh cũ thề phai lòng hẻo cháy
Triền xưa nhớ bạt cõi ôi bày
Sầu tim rụi bẽ bàng thơ láy
Lỡ dở trâm vùi xót nguyệt bay
Kỷ niệm duyên tình thôi mỹ tú
Mùa yêu diễm ảo biệt phương này