Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/04/2021 09:17, số lượt xem: 91

Về lại ngõ nao thuở biệt đường
Thoả lòng mơ quyện trĩu hoài thương
Quê nhà thắm mượt thơ choàng lối
Ruộng rẫy thơm bừng gió níu hương
Thề hẹn biếc yêu dào dạt khởi
Dõi tìm hoan ái đẫn đờ vương
Đê triền ủ mộng xao tình ngoái
Đề khúc vọng xưa nhớ đoạn trường

Trường đoạn nhớ xưa vọng khúc đề
Ngoái tình xao mộng ủ triền đê
Vương đờ đẫn ái hoan tìm dõi
Khởi dạt dào yêu biếc hẹn thề
Hương níu gió bừng thơm rẫy ruộng
Lối choàng thơ mượt thắm nhà quê
Thương hoài trĩu quyện mơ lòng thoả
Đường biệt thuở nao ngõ lại về