Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/08/2020 10:26, số lượt xem: 121

Quá vãng xưa nào khẽ vọng ngân
Lời ve cánh phượng nỉ non dần
Mơ màng trí não bừng thơ phú
Giục giã tim lòng dậy nghĩa ân
Nhớ giữa sân trường thơm dạ biếc
Thương vùng kỷ niệm ngát tình chân
Vì mưa đến vội mùa yêu trễ
Khiến chuyện trầu cau phải lữa lần
*
Khiến chuyện trầu cau phải lữa lần
Thôi rồi để vuột tấm lòng chân
Tơi bời mộng xám vò tiên cảnh  
Lỡ dở tim buồn bạt ái ân
Dẫu ước đường mơ đành sụm mãi
Dù thương nẻo nhớ lạc phai dần
Chiều nay trở giấc tìm hương cũ
Kỷ niệm xưa nào khẽ vọng ngân