Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/11/2020 17:51, số lượt xem: 131

Nài van có mấy cũng xa đời
Xin hãy vui lòng đỡ chạnh côi
Vẫn dõi hướng dương lờ lững tới
Trông hoài ánh sáng ngạt ngào thôi
Cùng bên nguyệt  lấp chìm đau khổ
Và trỗi mừng hoan hát giữa trời
Gắng giữ tâm hồn xua mệt mỏi
Để tình xuân trẻ chẳng hề vơi

Để tình xuân trẻ chẳng hề vơi   
Số mệnh nên hư phó mặc trời
Hãy sống ngay hàng tâm chẳng hối
Và lòng trong sạch trí nào thôi
Dù nhân thế dạ thường hoen lỗi
Vẫn đạo đức triền sáng rỡ môi
Thế sự thăng trầm ta ngẫm ngợi
Nài van có mấy cũng xa đời