Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/06/2020 10:57, số lượt xem: 185

Túi khô nhưng dạ chẳng lâm nghèo
Chính đạo muôn lần ráng bước theo
Gìn mối kẻo rồi quay chóng mặt
Giữ an chớ để lộn tùng phèo
Nhìn tinh vứt bỏ lơ mơ nghễnh
Thấy rõ xa lìa lấp lửng nheo
Tự tại an nhiên dù gió bão
Việc gì phải sợ cuộc đời teo

Việc gì phải sợ cuộc đời teo
Tâm rạng cõi lòng chẳng phải nheo
Hãy lộng sáng trưng ngời giữa nắng
Đừng lem bẩn thỉu lộn trong phèo
Lời gian việc xấu cần nên dẹp
Ý tốt câu hiền nhớ học theo
Cứ sống ngay hàng an ngõ đạo
Túi khô nhưng dạ chẳng lâm nghèo