Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đường (89)
Đăng ngày 23/03/2016 12:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 23/09/2017 18:54, số lượt xem: 429

Táo hội về đây chật ních đình
Gần xa báo cáo mọi dân tình
Người chen xọp trán buông lời nịnh
Kẻ vuốt xồm dê thả giọng trình
Dưới sành cu tèo nhâm nhẩm tính
Trên lầu sếp lớn ỉm ìm thinh
Trong ngoài hạ bộ khuân là chính
Quà cáp tuôn vào chúng nó khênh

Quà cáp tuôn vào chúng nó khênh
Nhớ đem lể nặng để yên bình
Đô la (1) tập kết cao là chính
Bốn số (2) trang hoàng xảo thật tinh
Sắp ghế đó kia đều vẹn tính
Bày quân này nọ phải chu trình
Hội đoàn một giuộc chơi tuồng kín
Táo hội về đây chật ních đình

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm
(1) dollar = tiền Mỹ
(2) vàng 4 số 9