Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/11/2020 14:54, số lượt xem: 109

Tái ngộ kim bằng chuốc tửu say
Trà ngon chuyện rảo suốt đêm này
Thằng hên tận hưởng niềm mê láy
Đứa rủi chia buồn nỗi kiệt day
Huyễn gió khơi bừng mơ hiện chảy
Vàng trăng gợi tiếp mộng phô bày
Thơ hoà bạn hữu lòng phơi phới
Chén tạc ly thù đẫm tít quay

Chén tạc ly thù đẫm tít quay
Lòng vui kỷ niệm kế nhau bày
Ngời thơ thuở ấy tâm tình gọi
Diễm nhạc bây giờ phảng phất day
Dẫu phỉ thành công nào tránh vậy
Dù cho thất bại vẫn thương này
Nhiều năm mới được lần chung bữa
Tái ngộ kim bằng chuốc tửu say