Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 14/06/2019 00:49, số lượt xem: 233

Trang nhà bất chợt toả mừng vui
Gặp lại lòng nao giữa ngọt bùi
Cứ ngỡ nàng thơ nào dịp tới
Ai dè tri kỷ có lần lui
Thời gian hẳn sẽ thêm hoài vọng
Kỷ niệm hầu như chả ngủ vùi
Mới đó sương chiều loang kín nẻo
Nhìn nhau xúc cảm dậy bùi ngùi

Nhìn nhau xúc cảm dậy bùi ngùi
Mãi ước tình thơ chẳng lấp vùi
Mộng vẫn trao chuyền luôn ngát gởi
Mơ rằng xúc xảm chẳng hề lui
Cùng bao bạn khác nồng câu ngọt
Với những vần xưa luyến giọng bùi
Hạnh ngộ trên đời đâu có dễ
Trang nhà bất chợt toả mừng vui