Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/02/2021 15:24, số lượt xem: 144

Không vàng chẳng níu được người yêu
Dẫu lắm nồng thương thoả chuộng chiều
Nghẽn quyện bồng say rời cảm thắm
Nên rồi ước hẹn phải đành xiêu
Ê chề kỷ niệm vùi trong bão
Ngán ngẩm tình duyên rã mọi điều
Cứ mỗi đêm về than thở quặn
Khi trời quá vãng lạnh mờ tiêu

Khi trời quá vãng lạnh mờ tiêu
Quãng hận từng đêm quẩn lắm điều
Cứ ngỡ cau trầu nên mộng hảo
Đâu dè bão tố gạt tình xiêu
Buồn ơi thảm thiết đành trơ nguyệt
Biếc hỡi thờ ơ phải quạnh chiều
Rạn vỡ câu thề ôi tiếc rẻ
Không vàng chẳng níu được người yêu