Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 15/06/2019 20:34, số lượt xem: 262

Cầu thương úa rã mộng thơ tàn
Lặng ước mơ hoài xót thở than
Đau đớn vẳng sầu tim buốt dậy
Thảm thê buồn lạnh nẻo xiêu tràn
Sầu loang quánh dạ ngùi xa vắng
Khổ quặn tê hồn tủi trái ngang
Châu lả khiến người tâm đảo lộn
Cầu mong mãi đượm ủ hương Vàng

Vàng hương ủ đượm mãi mong cầu
Lộn đảo tâm người khiến lả châu
Ngang trái tủi hồn tê quặn khồ
Vắng xa ngùi dạ quánh loang sầu
Tràn xiêu nẻo lạnh buồn thê thảm
Dậy buốt cung sầu vẳng đớn đau
Than thở xót hoài mơ ước lặng
Tàn thơ mộng rã úa thương cầu