Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 17/07/2016 08:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 17/07/2016 08:43, số lượt xem: 457

Xếp lại y tàn giữ chút hương
Lòng khuya rũ rượi giữa canh trường
Mơ màng nguyệt thuở nguyền thơm thảo
Buổi ái chao chùng lã chã sương
Hương phấn đâu rồi tan tác mộng
Lược gương nào hỡi nhạt phai hường
Vàng xưa úa rã nhàu hoang phế
Chấp chới mê huyền nuối thảo phương

Chấp chới mê huyền nuối thảo phương
Vì đâu nên nỗi biệt ly hường
Hờn chăn gối thẹn thùng hương phấn
Khắc khoải tim lòng dỗi tuyết sương
Dẫu biết ta bà nhiều khổ luỵ
Nào hay ân nghĩa lắm oan trường
Ngoái về kỷ niệm sầu xa vắng
Xếp lại y tàn giữ chút hương(1)

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm
(1)Phá toái lăng hoa tầm cựu ảnh
Trầm phong khâm tử hộ dư hương