Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/08/2020 22:46, số lượt xem: 139

Vơi đầy chuỗi quyện mê làn nới
Hỡi xuyến xao thề cung níu vợi
Rời khó mộng lưu luyến dạ ngời
Gợi vàng mơ đẩy đưa lòng mới
Khơi ngào ngọt lại nhớ tình lơi
Khởi chứa chan về thương gió đợi
Trời vút bổng gieo điệu ngát lời
Cơi niềm nỗi đắm loang hồn gởi
*
Gởi hồn loang đắm nỗi niềm cơi
Lời ngát điệu gieo bổng vút trời
Đợi gió thương về chan chứa khởi
Lơi tình nhớ lại ngọt ngào khơi
Mới lòng đưa đẩy mơ vàng gợi
Ngời dạ luyến lưu mộng khó rời
Vợi níu cung thề xao xuyến hỡi
Nới làn mê quyện chuỗi đầy vơi