Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/08/2021 11:25, số lượt xem: 88

Đã thề hẹn giữa tầng không
Trăm năm vàng đá, một lòng sắt son
Thoảng yêu vọng phím tơ đờn
Nồng mơ dệt lưới cho trơn cuộc tình.

Đã cầu tắm anh bình minh
Cho lòng mãi đượm, cho tình mãi xanh
Quét đi buốt lạnh trời đông
Nối hai tim lại, cột hồn tím dây.

Mãi hoài tình vẫn còn đây
Dáng mơ ngày cũ vẹn đầy giữa tim
Can chi một chút tỵ hiềm
Mà lo cho nhạt bờ duyên nụ nồng.

Ngày xưa có chút lông bông
Mà nay đầu phục giữa lòng của em
Thuỷ chung cho dẫu nổi chìm
Trong nhau cho đẹp nỗi niềm ruột gan.

Trăng lên cũng có lúc tàn
Tình lên thì lại nồng nàn gấp xưa
Kệ đời phun gió dội mưa
Đá vàng nguyên khối, họ thua mất rồi.

Cau trầu ước hẹn một lời
Dẫu bao nhiêu kiếp chẳng dời, nhé em!