Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 29/07/2018 12:15, số lượt xem: 450

Mê nhau – mê nhau – mê nhau
Cho khung tình luôn rộn rã
Thương nhau – thương nhau – thương nhau
Để khúc ca hoài rạng rỡ.

Nhớ nhau – nhớ nhau – nhớ nhau
Trỗi men nồng câu bừng phả
Trao nhau – trao nhau – trao nhau
Hoà chung lửa hương nẻo lạ.

Si nhau – si nhau – si nhau
Hoan kỳ nở bung ngàn đoá
Bên nhau – bên nhau – bên nhau
Thơ đàn dập dồn rực toả.

Hôn nhau – hôn nhau – hôn nhau
Dất trời dường như quyện lả
Yêu nhau – yêu nhau – yêu nhau
Chăn màn hoà vui niềm thoả.