15.00
1 người thích
Đăng ngày 10/02/2020 17:03, số lượt xem: 178

“Say sưa nghĩ cũng hư đời
Hư thời hư vậy, say thời cứ say”

Người xưa đúc kết quá hay
Tội gì thi sỹ không say với đời.

Vò mỹ tửu, chén giao bôi
Tắm trăng ánh bạc, rửa trôi bụi trần.
Nguyệt ơi, em đến mấy lần
Mà trong giao ước có phần lả lơi.

Này em cạn chén ta mời
Trăm năm vàng đá với người tình chung.
Lòng yêu biết mấy nhớ mong
Chờ người tri kỷ mở lòng nguyệt hoa.

Uống đi em, chén giao hoà
Cho trời đất hợp một nhà ấm êm.
Cho trần vui với cõi tiên
Cho ta với nguyệt triền miên say tình.

Quên hết đi kẻ bạc tình
Quên vòng danh lợi cột mình bấy lâu.
Quên đi bao nỗi thảm sầu
Rượu say thêm một, tình sầu bớt hai.

Này em, chớ để rượu vơi
Khiến cho tình phải chơi vơi ngõ hồn.
Ta say, quên hết sự buồn
Em say, ta sẽ dìu luôn em về...
Kaka