Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/04/2022 17:06, số lượt xem: 43

Tuổi thì khá nhiều rồi
Mà sao như trẻ nít
Không bao giờ chịu thiệt
Lại còn hay vùng vằng…

Hồn đong đầy sao trăng
Nên đường tình lận đận
Cứ đến rồi chao lặn
Chẳng ai ở cùng mình…

Dỗi hờn đến là kinh
Nên cô nào cũng gặp
Giống như là áp thấp
Ầm ì thấy thật ghê…

Thôi, chúng mình làm huề
Chứ giận hoài khổ lắm
Yêu nhau thì nồng mặn
Cớ gì giận hờn luôn?