Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/07/2020 23:04, số lượt xem: 135

Cạn trí rêm mình khổ vẫn theo
Lùa trôi cuộc sống tựa thân bèo
Tơi bời hết sức làm tim vẹo
Vất vả vô cùng khiến mộng eo
Chả có nàng xinh thèm tiếng ghẹo
Càng không  gái đẹp góp tay chèo
Trò vui biệt tích đời loang sẹo
Suốt cả đêm dài rụt tẻo teo

Suốt cả đêm dài rụt tẻo teo
Đời gây khó nhọc phải luôn chèo
Ngày hăng hái đến tay thường dẻo
Bụng xót xa sầu nghĩ quá eo
Cứ ngỡ tình thơm bằng cái kẹo
Nào hay số mạt tự ao bèo
Trời giông hỗn loạn làm bay xéo
Cạn sức rêm mình khổ vẫn theo