Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/09/2022 23:08, số lượt xem: 29

Cứ ngỡ đời mãi rỗng không
Nhờ em thức dậy những đồng cảm yêu
Mớm thơm nồng mặn sớm chiều
Ngất ngây tim dạ lậm liêu xiêu khờ.

Tưởng rằng chỉ có trong thơ
Nào hay giữa thế vẫn mơ mòng nè
Vẫn là nhớ giục trăm bề
Vẫn là nồng cháy giữa mê mẩn cùng.

Cứ ngỡ chẳng được nằm chung
Nào hay trời sắp khiến sung sướng trào
Nên trầu lả ngọn về cau
Nên nàng dậy sóng, ái trau chuốt vời.

Và rồi tình đã lên ngôi
Cau xưa óng ánh, thậm chơi vơi hoài...