Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/06/2021 20:07, số lượt xem: 119

Ánh nghĩa Khuê bừng toả rạng thiên
Thây đời bạc bẽo lắm khùng điên
Lòng ngay chối bỏ lời quanh quẹo
Trí vững phê ào miệng xỏ xiên
Giữa nẻo bàn mưu bình định quốc
Trong triều khởi ý phục hồi biên
Trung thần bỗng chốc hàm oan nặng
Kẻ sĩ thơm lừng sánh địa tiên

Kẻ sĩ thơm lừng sánh địa tiên
Văn tài trải khắp tận vùng biên
Trau bồi góp dệt lòng ngay thẳng
Xử sự đâm nhào lũ quáng xiên
Bãi nghiệp hồi quê vì chúng bẩn
Rơi đầu nhuộm máu bởi loài điên
Anh hào vạn thuở ngời sông núi
Ánh nghĩa Khuê bừng toả rạng thiên