Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/12/2021 18:22, số lượt xem: 49

Một nhánh hoàng lan toả giữa đời
Nhung hồng lắm vẻ ngạt ngào khơi
Dăm làn điệp khúc chàm loam gợi
Bảy cõi đài trang bạc phếch mời
Pượng thắm bao lần loang đỏ hỡi
Sen vàng mấy độ thoả nồng ơi
Mười cung sứ mệnh hồn xanh khởi
Những rẻo quỳnh tương tím rịm trời

Tám nẻo đồng thanh sữa lộng trời
Cơn hoè huyễn ảo thất huyền ơi
Khoe chùm huệ ái ngàn thu gởi
Rợp cõi hoàng liên bảy kiếp mời
Nửa quãng anh đào biêng biếc gợi
Đôi nhành cảm chướng đượm đà khơi
Trà tam tửu tứ mơ lòng khởi
Đại hải tuyền cam diễm nhất đời