Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/04/2021 14:36, số lượt xem: 84

Đau mài miệt ảo mộng tàn phai
Nuộc thẫn thờ duyên lãng phí nài
Nhàu ái sắc loang sầu khổ dạ
Rã tình hương sạm oán thù ai
Chau dằng dặc nhão thân lòng xót
Nuối rã rời trơ bóng nguyệt cài
Màu úa bợt yêu đời thảm rụi
Cau trầu héo rũ đợi chờ chai

Chai chờ đợi rũ úa trầu cau
Rụi thảm đời yêu bợt úa màu
Cài nguyệt bóng trơ rời rã nuối
Xót lòng thân nhão dặc dằng chau
Ai thù oán sạm hương tình rã
Dạ khổ sầu loang sắc ái nhàu
Nài phí lãng duyên thờ thẫn nuộc
Phai tàn mộng ảo miệt mài đau