23.00
1 người thích
Đăng ngày 30/01/2020 18:50, số lượt xem: 199

Cảm động thần linh đến cõi trời
Dương trần giữ lửa thắm nhiều nơi
Muôn ngày bếp núc về chung cội
Vạn kiếp tào khang gắn vẹn lời
Đượm nghĩa duyên này đâu thể vợi
Thơm tình ý nọ chẳng hề lơi
Hằng ba bữa đỏ soi tràn lối
Phúc đạo bình yên chén đũa mời

Phúc đạo bình yên chén đũa mời
Ba kiềng vững nhánh lửa đùa lơi
Duyên thề tựa biển ngày thêm tiếng
Vũ mộng bằng non buổi hiệp lời
Dẫu lấm lem người đâu bỏ việc
Hay mờ mịt sắc vẫn vào nơi
Lầu son gác tía nào mơ đổi
Cảm động thần linh đến cõi trời