Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/01/2022 14:39, số lượt xem: 50

Cho rằng dịch tễ ngớt dần qua
Bỗng xịch vờn ngay trước cửa nhà
Xã hội tiêu điều cay đắng thảm
Dân tình rũ rượi khắp gần xa
Đâu còn buổi Tết đầy nam nữ
Đã hết ngày xuân trẩy lượt là
Những ước ngành y vào cuộc khoẻ
Truy lùng nhập cảnh dễ nào tha

Nhập cảnh biên phòng giữ đó đây
Tuỳ cơ kiểm dịch chỗ thưa dầy
Lìa vi-rút bẩn ngừa lây nhiễm
Trữ vắc-xin nhiều dẹp bủa vây
Những chứng tâm thần nguyên bởi bệnh
Người dân hạnh phúc cũng do thầy
Cùng nhau hưởng ứng lời kêu gọi
Tổ quốc muôn lòng trỗi dựng xây