Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/08/2020 18:51, số lượt xem: 175

Phạm lỗi ú a tại bởi vì
Chân thành hối cải chẳng nhiều khi
Lờ nhân đạo có hồi như khỉ
Lắm lúc vô tròng vuột lễ nghi
Cứ ngỡ tâm hồn nhao nhộn tí
Nào hay nhân thế chẳng ra gì
Làm cho kiếp phận càng đau trí
Đến nỗi loay hoay kiểu lỡ thì

Đến nỗi loay hoay kiểu lỡ thì
Lần khân loạng choạng nói thêm gì
Ta thành thực bớt lời hoa mỹ
Đổi giọng bốc đồng chúng khả nghi
Thây kệ miệng người đâm lắm nẻo
Mặc tình vó ngựa đá nhằm khi
Sự đời né lạng dồi tâm trí
Phạm lỗi ú a tại bởi vì