Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/02/2022 16:29, số lượt xem: 144

Thơm nồng diễm ảo nụ tầm xuân
Cõi biếc thiên đường buổi lập xuân
Dệt mải mê vầy yêu noãn sắc
Say hò hẹn đắm lả tình xuân
Khuê phòng sững dạ mơ màng sắc
Vũ điệu mơn lòng tán tỉnh xuân
Mỹ lệ khung trời thay đổi sắc
Mai già luống tuổi cũng hồi xuân

Cảm diệu thơ tình trỗi khúc xuân
Cho bừng ước nguyện thoả lòng xuân
Thi đàn ngọc ngữ yêu kiều sắc
Thể phách anh hào lãng mạn xuân
Mộng sởn sơ xoè luôn diễm sắc
Mơ dìu dặt luyến mãi trường xuân
Đèn hoa hiệp cẩn duyên lồng sắc
Vỗ cánh thiên đường lịm thưởng xuân