Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 07/03/2017 17:25, số lượt xem: 465

Nao tình chạnh tắt nhạt nhoà thương
Dạ buốt đau lòng oải vấn vương
Nào mộng xót câm mờ ánh nguyệt
Hỡi hồn loam héo quạnh làn sương
Chao nguyền ước rụi mơ nồng đoản
Tủi thệ sầu chen khổ hận trường
Thao thức mãi hoài tim vụn vỡ
Xao chùng kiếp phận buổi ngùi hương

Hương ngùi buổi phận kiếp chùng xao
Vỡ vụn tim hoài mãi thức thao
Trường hận khổ chen sầu thệ tủi
Đoản nồng mơ rụi ước nguyền chao
Sương làn quạnh héo loam hồn hỡi
Nguyệt ánh mờ câm xót mộng nào
Vương vấn oải lòng đau buốt dạ
Thương nhoà nhạt tắt chạnh tình nao

Thuận nghịch độc