Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 12/05/2019 00:21, số lượt xem: 498

Trần gian chữ ngộ mấy ai làu
Bởi vậy gan lòng mãi thấm đau
Cứ ngỡ lòng mơ thì nghiệp tỏ
Nào hay ảo mộng khiến tâm nhàu
Đường đi chẳng tận thời luôn ám
Cõi lại không cùng ắt phải chau
Kiệt sức nhưng rồi hư huyễn cả
Lầm than ý nghĩ kịt đen màu

Lầm than ý nghĩ kịt đen màu
Khiến nỗi tâm hồn phải lặng chau
Cũng bởi tinh thần không mát dịu
Mà gây cuộc sống toả u nhàu
Đường hư liệu tránh nào tan vỡ
Nẻo ác xua lờ sẽ dịu đau
Sắc cũng là không đời ảo mị
Trần gian chữ ngộ mấy ai làu