Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/10/2020 12:40, số lượt xem: 107

Sao tình vợi nhớ nhạt chùng thương
Hận khổ tim này nuối mãi vương
Nào kiếp tủi tê mờ bóng nguyệt
Hỡi lòng đau héo lạnh màn sương
Trao đời cõi vọng mơ nguyền đoản
Gởi dạ miền châm buốt mộng trường
Cao vọng ước nhiều ôi đổ vỡ
Ngao sò phận xót lặng tàn hương

Hương tàn lặng xót phận sò ngao
Vỡ đổ ôi nhiều ước vọng cao
Trường mộng buốt châm miền dạ gởi
Đoản nguyền mơ vọng cõi đời trao
Sương màn lạnh héo đau lòng hỡi
Nguyệt bóng mờ tê tủi kiếp nào
Vương mãi nuối này tim khổ hận
Thương chùng nhạt nhớ vợi tình sao