Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/08/2022 09:32, số lượt xem: 34

Dù cho đông hết xuân thay
Vắn dài giọt lệ với cay đắng tình
Nhớ thương, thương nhớ một mình
Vào ra ngơ ngẩn, chờ linh cảm về.

Mịt mù gió thảm, mưa thê
Mãi hoài đâu thấy bóng kề cận nao
Ới người thương, ở chốn nào
Mà trong cõi sống khiến chao đảo lòng.

Trách ai nỡ để phòng không
Cho duyên mùa cũ giờ công cốc rồi
Tại người phụ tấm lòng khơi
Cho nên hai đứa phải rời rã tim

Người ơi, biết nẻo mô tìm
Ngàn  năm hẹn ước lại im ắng màu
Thôi thì thôi, lỡ nhịp cầu
Xin cho duyên tới có bầu bạn yêu.

Hỡi người, hồn bỗng liêu xiêu…