15.00
1 người thích
Đăng ngày 26/11/2019 18:13, số lượt xem: 491

Nghiệp cả luôn ngời giữa núi sông
Đều do thượng giới rũ ân hồng
Lòng chuyên giảng dạy theo lời trống
Chí toả sôi bừng vượt bão giông
Dưỡng ướp văn bài loang tận cổng
Bồi trau lớp trẻ vững như đồng
Tâm giàu nghĩa lớn bay lồng lộng
Rạng rỡ muôn đời vẻ tiến công

Giao truyền học vấn mãi  thành công
Giữa lớp cùng nhau triển hiệp đồng
Rộn rã đâu sờn hôm rải trống
Mơ màng chẳng ngại những đùa giông
Hoa đời rạng rỡ bừng thơm cổng
Nghĩa bạn triền miên toả thắm hồng
Ấp ủ tình thương đầy quãng rộng
Cho thuyền chở khách mượt dòng sông