Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/07/2022 13:37, số lượt xem: 44

Em là sư tử Hà Đông
Yêu em anh hết lông bông mất rồi
Người đâu mà ghen quá trời
Mới liếc một chút là... xơi anh liền.

Lông bông thêm nữa chỉ phiền
Em làm mặt giận, anh liền lo lo
Rồi thì cấm vận, không... cho...
Eo ôi, mới nghĩ là thơ... bí vần.

Anh đây một dạ yêu thương
Một lòng chung thuỷ, trăm đường chỉ em
Đừng nghe thiên hạ huyên thuyên
Tim anh chỉ một mình em thôi mà.

Từ nay xin chừa la cà
Bóng hồng không ngó, gần xa mặc lòng
Nhủ thầm một mực yêu thương
Em thương yêu dấu
Thoả lòng chưa em?