15.00
1 người thích
Đăng ngày 01/11/2019 09:05, số lượt xem: 331

Ta gọi em
Giữa muôn trùng xa thẳm
Mùa thu ơi!
Thương nhớ vọng mãi về…

Ta gọi em qua bao mùa lá đổ
Lá thu phai mà tình lại chẳng hề phai
Vẫn mãi hoài rạo rực cõi lòng trai
Kỷ niệm đó
Xuyến xao vùng quá vãng…

Ta gọi giữa đại ngàn biển nhớ
Sương Thu ơi sao đi mãi không về
Để mắt buồn cứ trĩu nặng rèm mi
Mong và ngóng
Chao ôi!
Đau là thế…