Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/11/2022 07:30, số lượt xem: 34

Giọt sương lóng lánh giữa đời
Xuyến xao cõi mộng ướm chơi vơi lòng
Sương huyền đượm ngát chờ mong  
Bềnh bồng diễm ảo, dậy ong bướm tình.

Thảo thơm lóng lánh yên bình
Sắt son khúc ái lộng linh cảm nguyền
Trao đời dệt cánh thiền quyên
Ngàn hoa sáng rỡ lịm truyền dẫn yêu.

Giọt sương lả lướt yêu kiều
Khúc mơ nồng mặn lắm chiều chuộng tim
Lả lơi giữa cuộc trốn tìm
Mà nghe quá vãng đuối chìm nghỉm mơ.

Sương lòng dậy ngát câu thơ
Trầm hương dịu ngọt luống chờ đợi ai
Nẻo hoang thao thức canh dài
Chực chờ phìm bổng điệu khai phá về…