Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 11/05/2019 15:33, số lượt xem: 257

Không tình biệt ái rụng khờ ngây
Hận tủi hồn thương tiếc nỗi dày
Bồng rã thệ đau đời níu khổ
Rụi trơ nguyền hẻo ý loang gầy
Bông nhoà sắc nản tâm buồn đó
Cội úa hương sầu ái thảm đây
Lòng ước thảo thơm nào hỷ lạc
Trông chờ xám lạnh mãi hoài vây

Vây hoài mãi lạnh xám chờ trông
Lạc hỷ nào thơm thảo ước lòng
Đây thảm dạ sầu hương úa cội
Đó buồn tâm nản sắc nhoà bông
Gầy loang ý hẻo nguyền trơ rụi
Khổ níu đời đau thệ rã bồng
Dày nỗi tiếc thương hồn tủi hận
Ngây khờ rụng ái biệt tình không