Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/10/2020 21:08, số lượt xem: 123

Sương toả lạnh trời cuối nguyệt tan
Gió mây vờn lộng uẩn u tràn
Hương nồng thuở nắng sầu im vợi
Sắc nhạt nguyền xuân xót lặng tàn
Thương khoả dạ đời buông cảm ái
Hận choàng tim thế trả tình ân
Vương lòng thảm cũ đau thầm biệt
Sương toả lạnh trời cuối nguyệt tan

Tan nguyệt cuối trời lạnh toả sương
Biệt thầm đau cũ thảm lòng vương
Ân tình trả thế tim choàng hận
Ái cảm buông đời dạ níu thương
Tàn lặng xót xuân nguyền nhạt sắc
Vợi im sầu nắng thuở nồng hương
Tràn u uẩn lộng vờn mây gió
Tan nguyệt cuối trời lạnh toả sương