Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/02/2021 01:30, số lượt xem: 91

Trần gian gió bão luỵ thân khờ
Khổ quá nên lòng tạnh phú thơ
Ngổ ngáo đôi đường mang tiếng dở
Tèm lem vạn chỗ khiến danh mờ
Nhiều hôm rũ rượi xìu thương nhớ
Lắm dạo ê chề thủng ước mơ
Số mạng thì như bình tích vỡ
Buồn thay kiếp phận khốn vô bờ

Kiếp phận buồn thay chẳng thấy bờ
Đau lòng bội phản cạn tình mơ
Kim bằng nhạt ý nguồn ân lợ
Đạo nghĩa bầm câu hạnh phúc mờ
Ảm đạm tinh thần xa sách vở
Tiêu điều cảnh vật xám bài thơ
Nhiều đêm ngủ muộn hoài trăn trở
Biết phải làm sao để bớt khờ