Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/02/2021 01:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 01/02/2021 01:50, số lượt xem: 122

Chớp bể mưa nguồn giáng biển Đông
Lòng yêu Tổ quốc ruột gan đồng
Anh hùng mọi nẻo lừng tay trống
Nhiệt huyết bao đời dậy núi sông
Diệu kế tung hoành thơm gió bổng
Huyền mưu quật khởi rợp tim hồng
Ơi toàn nước Việt gìn biên cổng
Quét sạch quân Tàu đốt trụi lông

Quét sạch quân Tàu đốt trụi lông
Hùng nam tố nữ rực mơ hồng
Choàng vai gộp sức chăm vùng cổng
Kết bạn vun tình giữ cửa sông
Giặc trộm biên thuỳ xua sập cống
Thù vô lãnh hải đạp ra đồng
Ngàn năm Tổ quốc xanh lồng lộng
Chớp bể mưa nguồn giáng biển Đông