Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/03/2022 23:05, số lượt xem: 34

Cõi mộng ru tình giữa bướm hoa
Xuyến xao mây nước lộng trăng ngà
Bao đêm dỗi giận lòng tan rã
Ngoái lại cung đường ước vọng xa.

Mỏi mòn trong ngụp lặn công danh
Tỉnh giấc úa tan mộng chẳng thành
Ta mãi chênh chao tình bất hạnh
Vẫn hoài tiếc rẻ quãng đời xanh.

Dáng hình khắp nẻo bụi đời mang
Suối tóc mây thu mắt dịu dàng
Bao giờ duyên số rời khúc hạn
Để tấm ân tình được ủi an.

Quá vãng ran hồn những bước chân
Chiều nay úa xám nét phong trần
Duyên ơi, sao mãi tình luôn ẩn
Một thoáng chao lòng khiến tủi thân.