Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 09/05/2019 23:06, số lượt xem: 272

Đời trai vỗ cánh dạo trăm đường
Nối kết anh hào tự bốn phương
Chân thực luôn gìn câu đạo lý
Thẳng ngay mãi vẹn nghĩa cang thường
Thi thư kỷ vật gom thành sách
Nhạc hoạ lưu tình viết lại chương
Hiểu thấu cuộc đời là hữu hạn
Tinh thần rực rỡ sáng bừng gương

Tinh thần rực rỡ sáng bừng gương
Xướng hoạ giữa đời mộng góp chương
Mong nguyện hồn anh hoài lộng biếc
Ước ao cuộc sống mãi êm thường
Giao tình bạn hữu ngoài muôn lối
Kết nghĩa kim bằng đủ vạn phương
Trăng sáng rượu nồng lâng phách nhịp
Cùng phô diễm sắc dậy thơ Đường