Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/01/2021 01:48, số lượt xem: 101

Tiêu nồng rắc thoảng liệu vừa cay
Thịt xé đùi săn khoả đĩa bày
Trở chéo nâng nhào cho nhuyễn vị
Pha đều ướm lật để tròn tay
Hành tây trổ sắc thơm ngời đượm
Cổ cánh nhồi hương thẫm ngọt dày
Cuốc lủi cây nhà men rượu đẫm
Răm ngò ớt tỏi lộng mùi bay

Bóp gỏi thơm giòn sũng lượn bay
Thời nên thoảng vị chớ cho dày
Thêm lòng ngát đượm làm toang mũi
Đãi thịt tươi hồng gắp mỏi tay
Cổ lẫn cùng xương đầy ngọt thích
Bì chen với nạc thưởng ngon bày
Rồi đem rượu đế mời thân hữu
Lịm toả tâm hồn giữa đắm cay