Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/04/2022 11:24, số lượt xem: 43

Mây chiều man mác lặng hồn xuyên
Mê ảo ngàn xa chấp chới huyền
Trí lậm sang hèn ân oán chuyển
Tim rời nồng mặn nghĩa tình nghiêng
Vòng tay ngày ấy hoài thương chuyện
Khúc ái hôm nào mãi nhớ duyên
Phai cội trầm hương người có luyến
Hay là bạc bẽo tảng lờ quên

Hay là bạc bẽo tảng lờ quên
Mù mịt khung trời tản mác duyên
Nuối tiếc dòng thơ ngày trỗi quyện
Đau buồn vạt phú buổi trầm nghiêng
Bao lời ước hẹn giờ tê huyễn
Những phút thề dâng chợt hão huyền
Cô lữ giang hồ tan tác nguyện
Mây chiều man mác lặng hồn xuyên