14.00
1 người thích
Từ khoá: Cảnh (4)
Đăng ngày 05/05/2018 11:44, số lượt xem: 260

Nghiêng chào thơm nắng dập dìu lan
Thơ đến tim đời khát vọng mang
Một cánh chim trời chao bóng lượn
Vài bông cúc huệ thoảng mùi loang
Chênh chao vạn lối huyền mơ trải
Ngan ngát đôi lòng thẫm nhớ sang
Gió ngọt niềm yêu vờn mộng biếc
Rừng phai sắc lá đẫm nong vàng

Rừng phai sắc lá đẫm nong vàng
Thẫm thẫm men lòng nguyện ước sang
Xao xuyến mơ hồng xao xuyến dậy
Dạt dào hương ngát dạt dào loang
Thiết tha tình nghĩa tâm hồn rạng
Đà đượm ân nguyền ái cảm mang
Bát ngát cung đời hoa lá mượt
Nghiêng chào thơm nắng dập dìu lan

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm