Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 09/05/2019 15:01, số lượt xem: 196

Thế mà tất cả cũng đành rơi
Luyến ái nồng xưa tít vợi vời
Leo lét canh tàn xơ xác hỡi
Ê chề gối lẻ ngậm ngùi ơi
Mùi hương ái cảm nào đưa tới
Cảnh sắc nguyền ân cũng rối bời
Thảm thiết mê lầm hoang hoải gợi
Đâu còn mấy nữa để lòng khơi

Đâu còn mấy nữa để lòng khơi
Khắc khoải hồn chao ám nẻo đời
Có phải ân nguyền thê thiết vợi
Hay vì ước nguyện dễ dàng lơi
Còn chăng biếc mộng ngày xưa tới
Hay đã tàn hương thuở ấy rời
Ta cứ ngỡ hoài yêu dấu gởi
Nhưng mà tất cả cũng đành rơi