Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 20/03/2016 07:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 22/03/2016 18:46, số lượt xem: 379

Hoa nắng diễm tình vọng thức say
Nguyệt xuân ngời dáng lịm trang đài
Hoà cung diệu ái lừng hương mộng
Trỗi phím mơ huyền đẫm sắc mây
Xa thẳm chốn bồng tim mãi ngớ
Tít mù non nhược dạ hoài ngây
Ngà trâm tuổi ước mùa hoan hỉ
Pha phất giữa đời biếc lộng quay

Quay lộng biếc đời giữa phất pha
Hỉ hoan mùa ước tuổi trâm ngà
Ngây hoài dạ nhược non mù tít
Ngớ mãi tim bồng chốn thẳm xa
Mây sắc đẫm huyền mơ phím trỗi
Mộng hương lừng ái diệu cung hoà
Đài trang lịm dáng ngời xuân nguyệt
Say thức vọng tình diễm nắng hoa

Thuận nghịch độc