Sương móc thẫm triền phả dịu loang
Rạng đông hừng ánh thảo thơm làn
Hương vờn gió trỗi mai choàng dậy
Sắc quyện đời lên nắng ngập tràn
Thương ái bướm nồng mê khúc lượn
Nhớ tình hoa lộng quyến đường hoan
Vương lòng diệu ngát xuân hồng nhịp
Phương luyến ngọt tình diễm mộng chan

Chan mộng diễm tình ngọt luyến phương
Nhịp hồng xuân ngát diệu lòng vương
Hoan đường quyến lộng hoa tình nhớ
Lượn khúc mê nồng bướm ái thương
Tràn ngập nắng lên đời quyện sắc
Dậy choàng mai trỗi gió vờn hương
Làn thơm thảo ánh hừng đông rạng
Loang dịu phả triền thẫm móc sương

Thuận nghịch độc