23.00
1 người thích
Đăng ngày 26/01/2020 17:55, số lượt xem: 245

Khỏng khèo ta đón chúa xuân
Lơn tơn chúc hết xa gần minh niên
Tiếng lòng thay vội tiếng chiêng
Báo loan mùa mới vẹn nguyên đất trời.

Hình như có tiếng ai mời
Mùa vui rạng ngọt, rộn lời an khang
Mây duyên đan khéo rịt ràng
Để xuân cứ mãi ấm nồng giữa nhau.

Thẩn tha mừng tuổi buồng cau
Xuân về trầu rạng sắc màu suốt năm
Gió xuân tai khẽ rì rầm
Thương yêu thế nớ, sắt cầm hoài mơ…