Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/12/2021 22:17, số lượt xem: 52

Chẳng đẫy ĐÀ hương chịu số mờ
CAM đành lẻ phận khóc tràn thơ
Quay ĐÀO chuyện cũ dài mong nhớ
TỬ biệt tình đau sũng ngóng chờ
Buốt giữa màn chăn bàng BẠC dở
Tê nguồn lẽ sống vọt VÀNG trơ
GHI lòng kỷ niệm ngùi tan vỡ
Giấc tủi HỒNG nhan quạnh quẽ khờ

Giấc tủi HỒNG nhan quạnh quẽ khờ
Ân tình ĐỎ rực bỗng tàn trơ
Mong HUYỀN ảo viếng làn môi vợ
Giảm TÁI tê choàng mỗi đoạn thơ
LỤC bát hôm đầu gieo sũng mở
HOÀNG hôn thuở cuối dậy đau chờ
Thề xưa XÁM xịt đành sao nỡ
Chẳng đẫy ĐÀ hương chịu số mờ