Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/04/2022 13:52, số lượt xem: 131

Sông lặng nguồn tê nguyệt tản mờ
Ngóng ai chìm nổi giữa canh chờ
Dòng thương chẳng lại mà sao ngỡ
Cổng ái đâu kề lại cứ mơ
Đông lạnh chao chùng tim ú ớ
Mộng xa quạnh quẽ dạ ơ hờ
Lòng đau thê thiết nào chăng chớ
Không nghĩa ân tình lặng lẽ thơ

Không trung mây xám phủ sao mờ
Vọng cõi yêu nào dạ ngẩn ngơ
Khỏng khẻo ước ao bừng cháy ngỡ
Trống trơn thúc giục trỗi toang chờ
Đông hàn giá buốt ngùi hoang vỡ
Cổng quạnh tiêu điều xót dại trơ
Dòng ái vì đâu nguồn chẳng mở
Sông tình ơi hỡi nỏ còn thơ