Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 05/05/2018 11:43, số lượt xem: 242

Sông núi ngàn năm nguyện vững thề
Giúp đời thoát cảnh loạn mù mê
Hy sinh tình cảm vì dân nước
Phấn đấu an bình giữ phố quê
Đêm tối tâm hùng đâu kể nhọc
Tuyến đầu sức trẻ có chi nề
An ninh xã hội luôn ngời sáng
Tổ quốc khi cần giã ái thê

Tổ quốc khi cần giã ái thê
Gian nan nguy hiểm vẫn không nề
Tâm lòng thẳng thắn ngời hương nghĩa
Phẩm hạnh trong ngần đượm chất quê
Tiếp cận anh tài tăng toả sáng
Xa rời tiêu cực lánh đần mê
Muôn đời phục vụ đền ơn nước
Sông núi ngàn năm nguyện vững thề

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm