Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đường (89)
Đăng ngày 10/05/2017 12:00, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 16/09/2017 13:51, số lượt xem: 420

Cúi đầu nô lệ quyết thề không
Giết sạch quân Tàu thoả ước mong
Thuở trước Chi Lăng ngời thắng trận
Buổi nào Vạn Kiếp dậy lừng công
Thọc sâu chém giặc rào biên giới
Chuốt nhọn đâm thù giữ biển Đông
Đoàn kết một lòng non nước mạnh
Toàn dân đất Việt vững như đồng

Toàn dân đất Việt vững như đồng
Ngăn địch phá thù chẳng sợ đông
Trận pháp Ngô Quyền vang khắp cõi
Binh quyền Hưng Đạo rạng ngời công
Lấy nhàn thắng gấp binh thư dạy
Vận trí dụng tài tổ quốc mong
Con cháu Hùng Vương hoài dũng mãnh
Cúi đầu nô lệ quyết thề không

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm